Výhody lesních hrátek

Děti jsou nekonečný zdroj energie a kreativity. Bez ohledu na věk rády běhají, hrají si venku v přírodě a objevují co nejvíce věcí jde. Jedním ze způsobů, jak tuto vášeň podpořit, je vzít děti na hrátky v lese.

Níže uvádíme několik výhod, které hraní v lese pro vaše děti přináší:

V přítomnosti nepředvídatelného se cítí lépe
Když si děti hrají v lese a jsou obklopeny přírodním prostředím, lépe si zvykají na změnu a učí se ji přijímat snadněji.

Navíc když děti tráví čas v lese a sledují faunu a flóru tohoto ekosystému, jsou více vystaveny malým rizikům, s nimiž se setkáváme v každodenním životě, a přestávají se jich bát. Čím více děti tráví času venku v lese, tím snadnější je pro ně přijímat různé překvapivé situace, a stávají se rozhodnějšími.

Ať se jedná o nečekaný déšť či setkání s lesními zvířátky, děti se učí přijímat situace, které nečekaly, a vytváří si tak vlastní mechanismus adaptace.

Hraní v přírodě omezuje stavy úzkosti
Protože příroda se neustále mění, děti se mají neustále učit co nového. Z toho důvodu se nikdy nenutí a mají k dispozici nové podněty k učení a pozorování. To pomáhá dětem, které mají problémy s úzkostí, jelikož příroda je velmi dobré sedativum.
Navíc čerstvý vzduch spolu se zvuky přírody děti uklidňují a pomáhají jim se uklidnit.

Pomáhá zmírnit poruchy pozornosti
Porucha pozornosti je stále častější jak u dětí, tak u dospělých. Trávením času v přírodě ji však lze zmírnit. Svou pozornost děti mohou trénovat sledováním dění a věcí ve svém okolí a les je perfektní místo, kde lze takové cvičení provádět.

Zvyšuje kreativitu
Les je ideální místo na stimulaci dětské představivosti, protože všechny prvky, se kterými si děti mohou hrát, jsou „otevřené“. Vzhledem k tomu, že les je otevřený prostor s mnoha prvky, které dávají volnou ruku představivosti, děti si mohou představovat různé hry počínaje dobrodružnými a objevovacími hrami a konče tiššími hrami, jako je pozorování okolního dění.

Děti tak mají v závislosti na své osobnosti nekonečný zdroj možností, jak stimulovat svou představivost.

Vytváří u dětí lásku k přírodě
A v neposlední řadě, hrátky v lese povzbuzují děti také k lásce k přírodě. Když jsou v lesním prostředí, učí se chovat k přírodě, vážit si věcí, které nabízí, a chránit ji.

Pozorováním spojitostí mezi zvířaty, rostlinami a lidmi se děti učí, že hrají důležitou roli v tomto ekosystému, kterého jsou součástí,. Učí se také to, že jejich péče se zrcadlí v životním prostředí.

Vyjmenovali jsme jen několik výhod, které hrátky v lese dětem a jejich vývoji přináší. Podporujete hru v lese? Jaké další výhody podle vás dětem přináší?

Previous Post
Next Post

Products

Leave a Reply

Follow us on instagram